Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2564 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี รวมปี 2563 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2563) ...

รายงานถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2563 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ...

รายงานสถานการ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2563 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ...

รายงานสถานการ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2563 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี ไตรมาส 1 ปี 2563 (เดือนมกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี ไตรมาส 3 ปี 2562 (เดือนกรกฏาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี ไตรมาส 4 ปี 2562 (เดือนตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี ไตรมาส 2 ปี 2562 (เดือนเมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี ไตรมาส 1 ปี 2562 (เดือนมกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี รวมปี 2561 ...

TOP