Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร “ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า” ปีงบประมาณ 2564

pll_content_description

เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร “ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า” ปีงบประมาณ 2564

     วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ สวนดอก นักวิชาการปฎิบัติการ ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตร “ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า” ณ ตลาดนัดชุมชนไก่พื้นเมือง บ้านเนินแร่ หมู่ 10 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเริก ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2564 โดยมีแรงงานนอกระบบเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการมีงานทำ จำนวน 16 คน

TOP