Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๕

pll_content_description

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๕
……………………………
    วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 07.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวทิพยรัตน์ พึ่งบุญ ณ อยุธยานักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี วางพานพุ่มในพิธีดังกล่าว โดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
TOP