Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

pll_content_description

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

       วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี เพื่อมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานตามโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ระดับภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี รวมถึงการมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี

 

TOP