Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

การขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

pll_content_description

การขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

     ประชาสัมพันธ์ให้กับแรงงานไทยที่มีสิทธิ์ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน โดยสามารถเริ่มดำเนินการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามเอกสารแนบ

 

 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameS__10182666

ขนาด : 395.8 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 28 มี.ค. 2565

pll_file_nameS__10182668

ขนาด : 133.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 28 มี.ค. 2565

pll_file_nameแบบช_3_(เปลี่ยนชื่อ)รุ่นใหม่(2)

ขนาด : 188.15 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 28 มี.ค. 2565
TOP