Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2564

pll_content_description

ประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2564

     วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.42 น. จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และ นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัด ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

TOP