Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

ประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2565

pll_content_description

     ประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก

ประจำปี 2565

      วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.06 น. นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมนำเสนอผลงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ในการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดชลบุรีเข้าประกวดในระดับเพชรปีที่ 4 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

TOP