Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

pll_content_description

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

      วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิต ภาวนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญตักบาตร โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องเจริญธรรม ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

 

TOP