Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

อาสาสมัครแรงงาน

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดชลบุรี ปี 2560 รวมทั้งหมด 293 คน

ในจำนวนนี้มีแกนนำอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 92 คน

แยกตามอำเภอ ดังนี้

                                                         อำเภอเมือง          จำนวน 18 คน

                                                         อำเภอพนัสนิคม   จำนวน 20 คน

                                                         อำเภอบางละมุง   จำนวน 8 คน

                                                         อำเภอพานทอง    จำนวน 11 คน

                                                         อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 5 คน

                                                         อำเภอศรีราชา      จำนวน 8 คน

                                                         อำเภอสัตหีบ        จำนวน 5 คน

                                                         อำเภอบ้านบึง       จำนวน 8 คน

                                                         อำเภอบ่อทอง      จำนวน 6 คน

                                                         อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 2 คน

                                                         อำเภอเกาะสีชัง    จำนวน 1 คน

*หนังสือคำสั่งแต่งตั้งอาสาสามัครแรงงานจังหวัดชลบุรี  คลิ๊ก

TOP