Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

แรงงานจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพหลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยมือ” ปีงบประมาณ 2565

pll_content_description

 แรงงานจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพหลักสูตร
“การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยมือ” ปีงบประมาณ 2565
 
     วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยมือ ” ณ วัดหนองศรีสงวน หมู่ 4 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีแรงงานนอกระบบเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการมีงานทำ 16 คน
 
 
 
 
 
TOP