Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชลบุรี

แรงงานจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

pll_content_description

แรงงานจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

     วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมมารีน่า แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP